Archive

For December, 2008

OFE – który wybrać, na co zwracać uwagę.

No Comments

Ranking OFE za rok 2008

gazeta wyborcza ranking OFE

Ostatnio w “Gazecie Wyborczej” ukazał się ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych za rok 2008. Jako, że sam miałem niedawno okazję wybierać fundusz postanowiłem podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami i wnioskami na ten temat. Zacznijmy od tego, że w ostatnim roku wszystkie OFE wygenerowały stratę, bardziej miarodajne są jednak długotrwałe stopy zwrotu w poniższej tabeli 3 letnia stop zwrotu:

Fundusz Emerytalny Wartość jednostki Ranking Rzeczpospolitej Ranking Gazety Wyborczej ANALIZY ONLINE XII’08 Stopa zwrotu od początku działalności OFE 3 letnia stopa zwrotu wg KNF za okres od 30-IX-2005 do 30-IX-2008
XII 2008 X 2008 VI 2008 36 mies. 12 mies. XII 2008
AEGON 23,89 13 14 10 9 9 (138,9%) 10 (11,56%)
AIG 23,12 10 4 7 7 12 (131,2%) 5 (13,93%)
ALLIANZ 22,92 11 11 3 3 13 (129,2%) 6 (13,67%)
AXA 24,13 7 8 4 2 7 (141,3%) 7 (13,65%)
BANKOWY 23,19 14 13 14 8 10 (131,9%) 14 (8,20%)
COMMERCIAL UNION 24,10 4 2 12 12 8 (140,6%) 9 (11,58%)
GENERALI 25,21 1 2 2 4 3 (152,1%) 3 (16,64%)
ING 25,70 2 1 13 13 1 (157,0%) 13 (10,71%)
NORDEA 24,79 9 10 11 5 4 (147,9%) 11 (11,32%)
PEKAO 23,15 6 7 1 6 11 (131,5%) 1 (17,94%)
POCZTYLION 22,71 12 12 5 1 14 (127,1%) 4 (14,11%)
POLSAT 25,42 3 5 9 14 2 (154,2%) 2 (16,77%)
PZU „ZŁOTA JESIEŃ” 24,43 5 6 6 10 6 (144,3%) 8 (12,15%)
WARTA 24,63 8 9 8 11 5 (146,3%) 12 (10,80%)
Na żółto zostały podświetlone miejsca powyżej średniej w danym rankingu (od 1 do 7 na 14 Funduszy Emerytalnych).

OFE co należy brać pod uwagę przy wyborze lub rozmowie z doradcą

  • Prowizja jaką OFE pobiera. Cytując Gazetę Wyborczą:

“Tworząc ranking, celowo nie stworzyliśmy osobnej kategorii oceny z wysokości prowizji, o które OFE co miesiąc uszczuplają nasze składki. Powód jest prosty – fundusze emerytalne praktycznie nie konkurują między sobą wysokością pobieranych opłat. 13 spośród 14 działających funduszy pobiera najwyższe możliwe prowizje. Każdą wpłacaną składkę uszczuplają o 7 proc. Oznacza to, że od każdych przekazywanych do funduszu 100 zł 7 zł zabiera się nam na dzień dobry.

Chlubnym wyjątkiem jest Allianz, który bierze “jedynie” 4 proc. W ubiegłym roku przyszli emeryci oddali towarzystwom w postaci opłat od składek ponad 1 mld zł. A teraz jest i tak lepiej niż kilka lat temu. Wtedy te opłaty były jeszcze wyższe i sięgały nawet 10 proc. każdej wpłacanej składki. Dopiero cztery lata temu po akcji “Gazety” “Bój o wyższą emeryturę” posłowie zmienili prawo, zmuszając fundusze emerytalne do poskromienia apetytów. Na kolejne według ustawy obniżki możemy liczyć dopiero za dwa lata. Wtedy prowizje zaczną spadać, żeby za pięć lat osiągnęły 3,5 proc.

Źródło: http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,29570,6103202,Ranking_najlepszych_funduszy_emerytalnych.html?as=2&ias=2&startsz=x

W/g mnie jest to naprawdę spory plus dla Allianz, który nie dość że jako jedyny OFE się wyłamał z oligopolu cenowego to jeszcze umiejętnie zarządzał kapitałem w ostatnim roku (o tym za chwilę).Podsumowując wszystkie fundusze za wyjątkiem Allianz wyceniają się na 7%, Allianz wycenia swoją usługę na 4%. Warto również zaznaczyć, że 7% jest górną granicą prowizji narzuconą przez prawo.

  • Długookresowa stopa zwrotu to kolejny bardzo ważny czynnik jaki powinno się wziąć pod uwagę przy wyborze OFE. Optymalnie jest się posługiwać stopą 5 lat i wyżej. Trzeba wziąć pod uwagę, że inwestycje OFE z założenia mają charakter długookresowy tj. umownie powyżej 5 lat. Może to sprawić, że wyniki jednoroczne mogą być w wielu przypadkach mylące. Najlepszym możliwym wyjściem jest przejrzenie stóp zwrotu od momentu powstania funduszy czyli od roku 1999.
  • Średnia pozycja OFe w rankingu Komisji Nadzoru Finansowego jest to niezależny ranking sporządzany przez regulatora rynku czyli KNF. Stopy zwrotu oblicza i publikuje Komisja Nadzoru Finansowego (stopa zwrotu funduszu obliczana jest przez poszczególne OFE na koniec marca i września każdego roku za ostatnie 36 miesięcy. Wartość tę wylicza się w oparciu o zmianę wartości jednostki rozrachunkowej. Na poziomie całego rynku wyliczana jest średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE będąca sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego funduszu mierzonego wielkością aktywów netto)

Porównanie OFE według stopy zwrotu
od początku działalności od roku 1999-2008

OFE Stopy zwrotu [%]
ING +157.50
Generali +151.80
Polsat +150.80
Nordea +148.10
Warta +146.20
PZU Złota Jesień +145.40
AXA +141.50
Commercial Union +140.90
AEGON +139.00
Bankowy +132.00
AIG +131.70
Pekao +131.50
Allianz +129.50
Pocztylion +126.80
Skarbiec Emerytura +126.40

  • Struktura inwestowania funduszu papiery i nazwy akcji w jakie inwestują fundusze są objęte tajemnicą. Można się jednak dowiedzieć jak dany OFE rozkłada swoje inwestycje czy preferuje bardziej ryzykowne aktywa jak akcje czy też mnie jryzykowne np: obligacje bony skarbowe. Warto poznać jak procentowo będzie dywersyfikowany nasz portfel. OFE, który inwestował najwięcej w akcje jest Polsat z kolei do bezpiecznych i mało ryzkownych funduszy możemy zaliczyć np: AEGON, który inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe czyli instrumenty o niskim stopniu ryzyka.

Fundusze emerytalne

1 Comment


Jak założyć konto w banku.

No Comments

Statystyki odnośnie zakupów produktów finansowych przez Internet.

Zakładanie konta jak i ogólnie zakup produktów finansowych i bankowych online staje się coraz bardziej popularny w naszym kraju.

80 proc. użytkowników Internetu korzysta z wyszukiwarek, aby znaleźć informacje dotyczące produktów finansowych. Spośród nich 64 proc. poszukuje w sieci wzmianek na temat nowych rozwiązań i produktów, zaś ponad połowa uzupełnia w niej wiadomości uzyskane wcześniej w innych źródłach – wynika z badań przeprowadzonych przez Gemius na zlecenie Google.

Ile osób kupuje produkt finansowy po zapoznaniu się z nim przez Internet
Ile osób kupuje produkt finansowy po zapoznaniu się z nim przez Internet

Jakie znaczenie przy zakupie miało wykorzystanie wyszukiwarki internetowej?
Jakie znaczenie przy zakupie miało wykorzystanie wyszukiwarki internetowej?

Co drugi internauta porównuje w internecie ceny, podczas gdy w placówkach instytucji finansowych dokładnych informacji poszukuje 58 proc. klientów, a zaledwie jedna trzecia decyduje się na kontakt telefoniczny. Nowości na rynku usług i produktów finansowych poszukuje w sieci ponad 60 proc. klientów.

Do czego potrzebujemy internetuDo czego potrzebujemy internetu
Bardzo często internet jest miejscem, gdzie uzupełnia się wiedzę zdobytą w innych źródłach. Regułą stało się poszukiwanie w sieci informacji zasłyszanych w reklamach telewizyjno-radiowych, czy prasowych.

Zaledwie co piaty klient trafia do oddziałów bezpośrednio sprzed telewizora, podczas gdy sprzed monitora komputera – co drugi.

Najwięcej informacji i najczęściej korzystają z wyszukiwania informacji finansowych w sieci użytkownicy w wieku od 18 do 24 lat.

Jak wygląda zakup produktu finansowego z naszej strony

  • Aby założyć konto bankowe wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek o otwarcie rachunku zamieszczony na przy każdym opisie konta (wszystkie informacje są szyfrowane 128 bitowym kluczem, który uniemożliwia przechwycenie podawanych danych przez osoby niepowołane). We wniosku należy podać wymagane przez bank informacje (m.in. nr PESEL oraz seria i numer dokumentu tożsamości, dane osobowe i teleadresowe itp.). Po wypełnieniu, wniosek zostaje automatycznie przesłany elektronicznie do danego banku.
  • W zależności od procedury przyjętej przez bank, umowa oraz dokumenty aktywacyjne zostaną nam przesłane pocztą bądź za pośrednictwem kuriera. Pakiet aktywacyjny, oprócz identyfikatora i hasła dostępu do konta, zawierać będzie również umowę otwarcia rachunku, którą należy podpisać i odesłać pocztą razem z kserokopią wymaganych dokumentów lub przekazać kurierowi.
  • Aktywacja kanału. Przy pomocy pakietu aktywacyjnego można dokonać aktywacji (ustanowienia haseł) dla podstawowych kanałów dostępu do konta (np. przez Internet). By to zrobić należy zalogować się w systemie transakcyjnym danego banku używając do tego loginu i hasła przyznanego przez bank w pakiecie aktywacyjnym. Szczegółowe instrukcje dostępne są w każdym pakiecie aktywacyjnym.
  • Weryfikacja. Bank weryfikuje przesłane przez nas dane. Po weryfikacji konto jest w pelni aktywne i funkcjonalne tzn. możne z niego dokonywać przelewów. By założyć konto bankowe, zobacz jak szczegółowo przebiega procedura zakładania konta w danym banku. Informacje te znajdziesz w naszym serwisie przy poszczególnych opisach kont bankowych.
  • Po podpisaniu umowy i odesłaniu jej do banku i pomyślnej weryfikacji procedura zostaje zakończona. Cała procedura trwa zależnie od wybranego produktu finansowego od tygodnia do kilku miesięcy(najczęściej w przypadku złożonych i dużych kredytów).

Tańsze kredyty po obniżeniu stóp procentowych.

No Comments

Od czwartku 27 listopada podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75 proc. Decyzją Rady Polityki Pieniężnej koszt pieniądza w banku centralnym spada o 25 pkt. bazowych. Niby niewiele, ale jest to jasny sygnał, że w przyszłym roku możemy liczyć większe obniżki stóp. Zależne jest to od kondycji polskiej gospodarki.

Cięcie stóp zaczęło się w ubiegłych tygodniach od momentu gdy kilka banków centralnych na świecie zdecydowało się na takie posunięcie. W Stanach Zjednoczonych oficjalne stopy procentowe spadły już do poziomu 1 proc., dokładnie tyle, ile wynosi po obniżkach z ubiegłego tygodnia główna stopa Narodowego Banku Szwajcarii. Stopa Europejskiego Banku Centralnego to z kolei 3,25 proc. Mamy więc do czego zmierzać.

Teoretycznie stopy procentowe w Polsce są niezależne od stóp procentowych na świecie. Praktyka jest jednak inna, w szczególności, jeżeli myślimy o wejściu do strefy euro. Utrzymywanie takich dużych różnic w polityce pieniężnej, a więc w poziomie stóp procentowych pomiędzy naszym krajem a Unią Europejską, jest niemożliwe. Potwierdzają to z resztą niektóre wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżanie kosztów pieniądza w naszym kraju jest oczekiwane spowolnienie gospodarcze w wyniku rozlewającego się na cały świat kryzysu finansowego. Sposobem na pobudzenie gospodarki jest obniżanie ceny kredytu i z takim procesem właśnie mamy i z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieli do czynienia w przyszłym roku.

Obniżenie stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. to dla kredytobiorcy roczna oszczędność na każdych 100 tys. zł kredytu rzędu 250 zł. Miesięczna rata spadnie w tym przypadku o około 20 zł. Ale to wszystko tylko w sytuacji, kiedy rynkowe stopy procentowe spadają dokładnie o tyle, o ile obniży je bank centralny. Będzie to możliwe wtedy, kiedy sytuacja na rynku międzybankowym ulegnie poprawie, czyli wtedy, kiedy banki ponownie nabiorą do siebie zaufania i wrócą do współfinansowania. W przeciwnym wypadku działania banku centralnego będą miały mniejszy wpływ na koszty obsługi kredytów Kowalskiego. Liczmy więc na to, że sytuacja na światowych rynkach finansowych ulegnie normalizacji, a działania polskiego rządu dodatkowo ustabilizują nasz rynek.

Blue Taste Theme created by Jabox