Archive

For April, 2009

Wizerunek banków – badania CBOS

Comments Off on Wizerunek banków – badania CBOS

W opublikowanych badaniach CBOS zwracają uwagę cechy istotne dla prowadzenia działań marketingowych przez banki. W badaniach zleconych przez Związek Banków Polskich zwraca uwagę wysoka kwestia wiarygodności instytucji bankowych wykorzystujących techniki marketingu narracyjnego, budujące swoja wiarygodność i reputację, która staje się wyznacznikiem pozycji banku już dla 47 proc. badanych.

Wizerunek instytucji bankowych w ocenie respondentów CBOS uzależniony jest bowiem nie tyle od bliskości lokalizacyjnej oddziału banku, jakości obsługi w placówce bankowej, dostępność do usług bankowych przez internet, ale właśnie wiarygodność reputacyjna banku – gwarancja, że instytucja finansowa, której powierzamy nasze oszczędności (lub w której pobieramy kredyt) jest instytucją wysokiej wiarygodności.

Jeśli lokujemy tam oszczędności naszego życia – chcemy wiedzieć, że instytucja ta przetrwa zawirowanie bankowe. Jeśli z kolei podpisujemy umowę kredytową, także wiarygodność jest gwarancją, że bank nie będzie dążył do zmiany warunków podpisanej umowy.

Marketing narracyjny opracowany i rozwijany przez Eryka Mistewicza sprawia, że wiarygodność instytucji bankowych może być lewarowana technikami narracyjnymi. A efektem będzie większa reputacja instytucji bankowych, co staje się jak pokazują cytowane badania CBOS najważniejszą determinantą wyboru banku przez klientów.

Blue Taste Theme created by Jabox