Archive

For the Kredyty category

Kredyt hipoteczny – co i jak?

No Comments

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest najczęściej hipoteka. Na jaki cel możemy wziąć kredyt hipoteczny? Najczęściej środki pieniężne przekazywane są na zakup mieszkania własnościowego, spółdzielczego, domu jednorodzinnego, lub innej wymarzonej przez nas nieruchomości. Jeśli klient ubiega się o kredyt na jeden z wyżej wymienionych celów to instytucja finansowa, czyli bank nazwie to przedsięwzięcie kredytem celowym hipotecznym. Klient może również składać wniosek o kredyt hipoteczny, którym będzie chciał spłacić wszystkie swoje kredyty. Taki kredyt banki określają mianem konsolidacji, a sam kredyt to kredyt konsolidacyjny. W jakich walutach banki udzielają kredyty hipoteczne? Przede wszystkim w walucie krajowej, czyli złotówkach. Dostępne są także kredyty hipoteczne walutowe (najczęściej we frankach szwajcarskich). Ta opcja dzieli się na dwie możliwości: typowy walutowy, denominowany.

Pierwsza możliwość polega na tym, że kredyt udzielany jest w walucie krajowej – złotówkach, a w dniu podpisania umowy przez klienta jego wartość jest przeliczana na walutę obcą według aktualnego kursu walutowego. Kredyt denominowany natomiast przeliczany jest trochę inaczej. Kwota kredytu hipotecznego udzielanego przez bank dzielona jest przez aktualny kurs kupna danego banku, a ratę klient spłaca po kursie sprzedaży. Z zaciągnięciem kredytu hipotecznego wiążą się również spore koszty. Począwszy od prowizji bankowej a skończywszy na opłacie za każdy aneks do umowy kredytowej. Należy liczyć się z ubezpieczeniem do czasu wpisu do hipoteki Księgi Wieczystej, ubezpieczeniem od utraty pracy, ubezpieczeniem na życie, ubezpieczeniem nieruchomości. Inne opłaty to wycena nieruchomości, ewentualne przewalutowanie kredytu hipotecznego, wcześniejsza spłata kredytu lub nadpłata. W październiku 2008 roku miały miejsce radykalne zmiany w sektorze bankowym. Sporo banków wycofało niektóre produkty ze sprzedaży i praktycznie wszystkie mocno ograniczyły dostępność kredytów hipotecznych. Klient od tego czasu, żeby sprawnie dostać kredyt musiał mieć historię kredytową bez skazy, mieć kilkuletni staż pracy najlepiej w dobrze prosperującej firmie, spory wkład własny i kilku tysięczne miesięczne wynagrodzenie, które bez problemu wystarczy do spłaty miesięcznej raty. Przez pierwsze miesiące roku 2009 popyt na kredyty hipoteczne zdecydowanie zmniejszył się. Klienci po prostu nie mieli szans na pozytywną decyzję w sprawie swojego kredytu hipotecznego. Był to raj dla tych, których było stać na realizowanie swoich marzeń. Decyzję kredytową dostawiali w przeciągu kilku dni. Jak jest teraz? Rynek kredytów hipotecznych ponownie zaczyna się rozkręcać. Powoli w ofertach pojawiają się promocje i większe możliwości, nawet dla mniej zamożnych klientów.

Kredyty – warto wiedzieć

No Comments

W niepewnych finansowo czasach, z jakimi przyszło nam się zmagać, zanim wybierzemy kredyt warto skrupulatnie przeglądać oferty kredytowe. Tak, aby wybierać te najkorzystniejsze oferty kredytowe czyli takie które najłatwiej będzie nam spłacić. Nie jest to łatwe, gdyż w nawale reklam zwykle trudno zachować zdrowy rozsądek i zimną krew.
Jeśli myślisz, aby zaciągnąć kredyt mieszkaniowy warto, abyś zwrócił uwagę na rządowy program “Rodzina na swoim”.

Od pewnego czasu kredyty mieszkaniowe z dopłatą cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zainteresowanie to wykracza poza krąg kredytobiorców i obejmuje także developerów, którzy straciwszy spore zyski ze sprzedaży mieszkań po wysokich cenach. Pomoc państwa, w ramach rządowego programu, polega na tym, że przez okres 8 lat dopłaca ono połowę do odsetek od kredytu. Należy przy tym spełnić kilka warunków:

 • dopłata jest tylko osób dla nie mających innego własnościowego mieszkania.
 • koszty budowy domu lub kupna mieszkania musi się mieścić w podawanych przez GUS średnich kosztów budowy w województwie lub mieście wojewódzkim.
 • kredyt mieszkaniowy z dopłatą jest pomyślany na zakup lub budowę mieszkania o powierzchni nie większej niż 75mkw lub domu jednorodzinnego o powierzchni nie większej niż 140mkw.

Kredytami z dopłatą interesują się już także banki. To dla nich też dobry interes. Dlatego zaciągając kredyt z dopłatą należy wybrać taki bank, aby korzyści z dopłat nie zostały pożarte przez nadmiernie rozdymane koszty kredytu, zwłaszcza przez prowizje.

Pamiętaj, że cały czas toczy się walka o Twoje pieniądze. Nie daj sobie wydrzeć więcej niż to konieczne! Powodzenia!

Pożyczki pod zastaw

No Comments

Karty kredytowe

1 Comment

Karty kredytowe bez odsetek aż do 59 dni

karty kredytowe

Karty kredytowe stają się coraz bardziej popularnym sposobem płatności w Polsce. Według danych Narodowego Banku Polskiego w połowie bieżącego roku w obiegu było niemal 25 milionów kart bankowych. Większość, bo ponad 70 procent z nich, stanowiły karty debetowe – Polacy mają ich w swoich portfelach ponad 17,5 miliona. Coraz popularniejsze są również karty kredytowe – w Polsce jest już ich niemal 6,9 miliona. Plastikowy pieniądz na dobre już zagościł w naszych portmonetkach. Nie ma już banku, który nie posiadałby w swojej ofercie możliwości wydania tego typu karty. Przyczyny tego zjawiska tkwią w spadku zainteresowania i rezygnacji z transakcji gotówkowych na rzecz bardziej bezpiecznych i wygodnych operacji bezgotówkowych za pomocą kart kredytowych. Korzyści płynące z wyboru tego typu sposobu płatności są dodatkowo wzbogacane przez banki i instytucje finansowe wszelkiego rodzaju premiami. Czynnikami różnicującymi oferty podmiotów wydające karty kredytowe są między innymi ubezpieczenia transakcji, niskie limity wymaganych dochodów, wszelkiego rodzaju zniżki i programy premiowe czy też spersonalizowanie graficznie. Dwoma najważniejszymi elementami oferowanych kart kredytowych, którym powinniśmy się kierowa są: oprocentowanie oraz okres kredytu bez odsetek. Jeśli chodzi o oprocentowanie, tutaj chyba wszystko jest jasne, patrząc natomiast na okres kredytu bez odsetek może pojawić się już więcej wątpliwości.

Grace period (okres prolongaty), w końcu okres kredytu bez odsetek to liczba dni podczas których nie musimy się martwić o spłatę zaciągniętego kredytu, najczęściej jest to od 54 do 59 dni. Aby lepiej wytłumaczyć zasadę działania posłużymy się przykładem.

W momencie podpisywania umowy o kratę kredytowa ustalamy (bądź jest to z góry narzucone) dzień miesiąca, który będzie początkiem naszego okresu rozliczeniowego. W naszym przypadku będzie to 23. Grace period składa się z dwóch części: 30 (31) dni miesiąca plus 24 dni odroczonego kredytu. Czyli w naszym przypadku mamy 54 dni kredytu bez odsetek. Okres 30 dni biegnie od dnia 23 każdego miesiąca – czyli do 22 dnia miesiąca następnego. Spłata zadłużenia powstałego w tym okresie rozliczeniowym musi zostać dokonana w ciągu następnych 24 dni, w zależności od długości miesiąca wypadnie to 15 lub 16 dnia kolejnego miesiąca.

Karta debetowa – karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty.

Większością kart debetowych nie można dokonywać transakcji przez Internet, ale nie jest to regułą. Wyjątek stanowi większość kart debetowych VISA, w Polsce wydawanych np. przez banki Inteligo, Millennium Bank, Kredyt Bank, mBank czy BZWBK.

Karta kredytowa to karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ciężar limitu.

Zwykle do wydania karty nie jest potrzebne posiadanie konta w banku wydającym kartę. Okresowo, najczęściej co miesiąc, bank przysyła posiadaczowi karty wyciąg z dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczącymi spłaty. Limit kredytowy związany z kartą jest często oprocentowany o wiele wyżej niż linie kredytowe przyznawane do rachunków bieżących/oszczędnościowo-rozliczeniowych, za to powszechną praktyką wydawców kart jest ustalanie terminu (tzw. grace period), w którym spłata powoduje anulowanie lub nienaliczenie żadnych odsetek.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_kredytowa, http://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_debetowa

Łyk statystyki

Jak podaje NBP, tylko w drugim kwartale bieżącego roku Polacy dokonali kartami łącznie ponad 268 mln 938 tysięcy operacji. Większość z nich – prawie 87 procent – została wykonana kartami debetowymi, kartami kredytowymi – 11,5 procent. Reszta przypada na karty obciążeniowe. Łączna wartość transakcji “karcianych” wyniosła w drugim kwartale 65 miliardów 522,8 miliona złotych, z której to kwoty niemal 90 procent to transakcje kartami debetowymi. Na karty kredytowe przypadły operacje o wartości 5 mld 24,1 miliona złotych, kartami tymi dokonano więc 7,7 procent ogólnej kwoty transakcji “karcianych”.

Posiadacze kart mogą liczyć na wykorzystanie swoich “plastikowych” pieniędzy w 10 tys. 578 bankomatach (w II kw. 2007 roku Polacy wypłacili z bankomatów 179 mln 853 wypłat o łącznej wartości 52 mld 236 mln złotych). Kartą można również płacić w 121 tys. 740 punktach usługowo – handlowych z czego 991 to sklepy internetowe.

Polacy w drugim kwartale bieżącego roku dokonali w placówkach usługowo – handlowych 113 mln 140 tys. operacji (płacenie kartami) o łącznej wartości ponad 13 mld 168 mln złotych.

Badanie zrealizowane na zlecenie organizacji Visa Europe pokazuje, że karty płatnicze posiada już połowa Polaków w wieku od 15 do 60 lat, którzy obecnie posługują się nimi do płacenia za zakupy 3 do 9 razy częściej niż 10 lat temu.

Na czym bank zarabia?

Banki to instytucje komercyjne zatem ich celem jest realizacja zysku. Logiczne wydaje się pytanie na czym banki zarabiają i jaki interes mają w oferowaniu pieniędzy za darmo?

 • najważniejszym źródłem zarobku jest procent (1-3% od wartości realizowanej transakcji) jaki musi zapłacić sklep kiedy przeprowadza operację na karcie kredytowej. Ważne do zaznaczenia jest to, że klient nie płaci więcej realizując transakcje za pomocą karty koszty te ponosi sklep.
 • drugim to odsetki dla zapominalskich. Są to odsetki całego okresu zadłużenia czyli np: jeśli jesteśmy średnio (tą średnią trzeba samemu wyliczyć) zadłużeni przez okres 10dni na kwotę 1000zł to kwota jaką będziemy musieli zapłacić bankowi będzie zależna zarówno od długości okresu zadłużenia (10dni) jak i wielkości zadłużenia (1000PLN). Oprocentowanie takiego zadłużenia jest większe niż normalnej linii kredytowej na karcie debetowej, jest ono zbliżoen do kredytów gotówkowych oscyluje w granicach 19-21%.

Korzyści dla posiadacza karty

 • transakcja w każdym kraju. Ze względu na to, że karty kredytowe są międzynarodowym instrumentem finansowym Posiadacz karty może dokonywać transakcji w każdym kraju w bez względu na walutę i kraj w, którym dokonywana jest transakcja. Również kursy stosowane przy przeliczeniu zagranicznych transakcji kartami płatniczymi są nierzadko bardziej korzystne od kursów stosowanych przy zakupie waluty w kantorach czy punktach wymiany walut.
 • bezpłatny kredyt. W przypadku posiadania karty kredytowej mamy możliwość skorzystania z bezpłatnego kredytu. Obwarowane jest to jednak pewnymi warunkami. Obciążenie jest dozwolone tylko do pewnej kwoty(określonej przez bank) i na pewien czas zwykle(tak jak to było wspomniane wcześniej na okres 59dni).
 • operacje bezgotówkowe. Karty te mogą być wykorzystywane w większości sklepów i wszystkich większych marketach jak np: Tesco, Real. Nie są pobierane za to żadne dodatkowe opłaty a swoboda, wygoda i bezpieczeństwo transakcji wzrasta.
 • zakupy w Internecie. Także z możliwością dokonywania transakcji za granicą.
 • zarządzanie finansowe. Ważna szczególnie dla przedsiębiorstw. Karty zapewniają swobodę wykorzystywania nieoprocentowanego kredytu, kontrolę operacji finansowych, możliwość szybkich transakcji i ruchu kapitałowego miedzy krajami.
 • karta wspierająca. Niektóre z wydawanych kart umożliwiają, poprzez dokonywanie nimi transakcji, przekazywanie wsparcia dla określonych organizacji czy podmiotów – mogą nimi być np. określone uczelnie, organizacje charytatywne bądź sportowe. Tego rodzaju karty nazywane są kartami typu affinity. Wydawca od każdej z przeprowadzanych transakcji przy wykorzystaniu karty tego typu przekazuje na rzecz danej instytucji darowiznę wspierającą prowadzoną przez ten podmiot działalność. Dzieje się to bez konieczności ponoszenia przez posiadacza dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem transakcji.
 • pakiety usług dodanych. Do wielu obecnie wydawanych kart dodawane są dodatkowe usługi lub zniżki na zakup wybranych towarów. Przykładem takiej zniżki na rynku polskim jest np: zakup paliwa na stacji Neste. Kiedy transakcja jest realizowana za pomocą karty płacimy 5% mniej niż gdybyśmy realizowali transakcji za pomocą gotówki. W pakiecie takich usług często są również zawarte ubezpieczenia. Oprócz tego typu usług dodanych z posiadaniem niektórych z kart związana jest możliwość korzystania z udogodnień w podróży (np. specjalne saloniki na dworcach lotniczych, czy gwarancja rezerwacji w hotelach).
Blue Taste Theme created by Jabox