Archive

For the Ubezpieczenia category

Ubezpieczenia Rzeszów

No Comments

Ubezpieczenia – czym są?

Przeczytaj kilka użytecznych porad na temat tego jak poruszać się po rynku ubezpieczeniowym ogólnie oraz podam też konkretne informacje gdzie można znaleźć biura ubezpieczeniowe w Rzeszowie i w województwie podkarpackim.

Dla kogo są ubezpieczenia? – Teoretycznie dla wszystkich, ale nie dla wszystkich jest to opłacalne. Jasne jest, że im człowiek młodszy i zdrowszy jest mniej prawdopodobne, że niespodziewanie ciężko zachoruje. Inną sprawą jest że 18 letni mężczyzna może być potraktowany przez firmę inaczej z powodu dużej ilości wypadków osób w takim wieku. Sami możemy ocenić prawdopodobieństwo, że coś nieoczekiwanego się może wydarzyć – tak samo jak robią to firmy ubezpieczeniowe. Wszystkie wyliczenia jakie one robią opierają się na rachunku prawdopodobieństwa. Dlatego robiąc wyliczenia firmy uwzględniają wiek, potencjalne niebezpieczeństwa w pracy czy choroby dziedziczne w rodzinie. Stąd logicznie rozumując najlepszy wiek na ubezpieczenie na życie to 25 do 40 lat.

W tym wieku również w rodzinie pojawia się potomstwo, które będzie potrzebowało środków i wsparcia materialnego przez następnych 20-25 lat. Warto więc mieć zabezpieczenie, że ktoś może zapewnić bezpieczeństwo materialne gdyby głowa rodziny z powodu wypadku drogowego lub w pracy nie mogła.

Ważną sprawą jest też oszczędzanie na emeryturę. Wiadomo, że żeby mieć na emeryturze dodatkowe 1000zł trzeba uzbierać określoną sumę pieniędzy najlepiej w 3 filarze. Jeśli potrzeba uzbierać np 300 tys. to wiadomo, że jeśli będzie się zbierało przez 30 lat to potrzeba odkładać miesięcznie mniej niż jakby się zbierało przez 15 lat. dodatkowo dochodzi kwestia inwestowania pieniędzy na rachunku, gdzie klient może wybrać sam strategię inwestowania, a więc mieć wpływ na to, co dzieje się na jego rachunku co pozwoli zmaksymalizować dochody z lokaty.

Jak traktować 3 filar

III filar ma dziś klientowi zapewnić pieniądze w razie wypadków losowych chorób, które wykluczą go z pracy zarobkowej i znacznie obniżą jego dochody dostępne w postaci renty z ZUS-u, która na dzień dzisiejszy wynosi 680 zł. Po odliczeniu tych pieniędzy od swoich obecnych wydatków można zorientować się ile na dzisiaj, będzie miał braku, gdyby przydarzyła się losowa przykra sytuacja. Osobno traktuje się zabezpieczenie emerytalne, które w najnowszych rozwiązaniach powinno być osobnym programem inwestycyjnym nastawionym na maksymalizacje zysków w długim okresie czasu. Przygotowanie dobrego programu ubezpieczeniowego powinno być zawsze poprzedzone analizą finansową.

Jak wybrać dobrego doradcę ubezpieczeniowego

Doradca przede wszystkim powinien budzić zaufanie. Powinna być to osoba poważna i wyważona a nie kolejny naciągacz z wyuczonymi tekstami i zagrywkami. Dużo o doradcy może powiedzieć staż jego pracy w tym zawodzie. Co najmniej powinno być to więcej niż 3 lata. Wtedy możemy liczyć, że jeszcze kiedyś zobaczymy taką osobę. Dlatego nie zaleca się podpisywania umów na pierwszym spotkaniu – lepiej przemyśleć propozycję i umówić się z tym doradcą jeszcze kilka razy – conajmniej raz. Niekorzystną sytuacją jest podpisać coś pod wpływem emocji na pierwszym spotkaniu a potem już nie mieć kontaktu z takim agentem np w razie wyjaśnienia wątpliwości lub pretensji. Dobry doradca, to taki, który chce być z klientem przez długi czas, w przypadku gdyby trzeba było coś ubezpieczyć lub poradzić się w sprawach finansowych.

Dobry doradca to osoba, która przychodzi na myśl klientowi zawsze w sytuacjach:

 1. Gdy chce ubezpieczyć samochód.
 2. Gdy kupił dom lub mieszkanie.
 3. Gdy urodziło się dziecko.

Obecnie można spotkać wielu doradców z różnych firm w każdym mieście, szczególnie w Rzeszowie ten rynek jest bardzo rozwinięty. Firmy ubezpieczeniowe, które mają biura w Rzeszowie to np:

 • Commercial Union
 • ING
 • AXA

Łatwo jest znaleźć kontakt do biura lub osób, które zajmują się ubezpieczeniami. Można poszukać w internecie lub zaglądnąć na stronę biura ubezpieczenia Rzeszów. Jest to strona doradcy ubezpieczeniowego, któremu można zaufać i który ma duże doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Firma, którą reprezentuje ma jedne z lepszych ofert dla klientów, dlatego można dużo spodziewać się po rozmowie z taką osobą.

Ike

No Comments

Ubezpieczenia

No Comments

Ogólnie mówiąc ubezpieczenie to zredukowanie ryzyka do minimum. Ubezpieczenia można podzielić ze względu na podmiot ubezpieczenia. Ubezpieczenia dzielimy na:

 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia komunikacyjne (pakiety samochodowe AC/OC/NW/ASS)
 • ubezpieczenia majątkowe (na wypadek kradzieży mienia, okradzenia mieszkania, od klęsk żywiołowych itp.)
 • ubezpieczenia turystyczne (bagażu, koszty leczenia za granicą itp.)

Ubezpieczenia na życie

Już w starożytnej Grecji funkcjonowały proste systemy ubezpieczeń na życie pomagające osobom, które dotknęło nieszczęście. Ubezpieczenie na życie zabezpiecza materialnie Twoich bliskich i Ciebie (jeżeli przeżyjesz czy osiągniesz wiek emerytalny).

Wysokość płaconej przez Ciebie składki będzie zależeć od Twojego wieku, wykonywanego zawodu, stanu zdrowia, a także uprawianych sportów czy hobby.

Pamiętaj! Przy wypełnianiu ankiety medycznej nie zatajaj prawdy i nie kłam. Kłamstwo ma krótkie nogi i prędzej czy później wyjdzie ono na jaw. W konsekwencji może skończyć się odmową wypłacenia świadczenia Tobie czy Twojej rodzinie.

Oferta rynkowa jest bardzo bogata. Do niektórych ubezpieczeń można już nawet wykupić opcję, która będzie dodatkowo chronić Twoje zdrowie. Różne rodzaje i typy ubezpieczenia na życie pozwalają dobrać optymalną polisę do swoich potrzeb.
Ubezpieczyć się na życie może praktycznie każdy dorosły Polak, który nie przekroczył 65-70 roku życia (wiek maksymalny ubezpieczonego zależy od towarzystwa). Dzieci, które ukończyły 13 lat, mogą to zrobić za zgodą rodziców (to oni wtedy deklarują regularne opłacanie składek, do czasu osiągnięcia pełnoletności przez ich dziecko). Wiedz, że wiek, w którym zawierasz umowę ubezpieczenia, rzutuje na wysokość płaconej przez Ciebie składki. Im wcześniej się ubezpieczysz, tym więcej zyskasz i będziesz mógł to zrobić na korzystniejszych warunkach. Najlepiej jest więc ubezpieczyć się tuż po podjęciu pierwszej pracy zawodowej. Pamiętaj jednak, że jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, iż żyjesz zbyt ryzykownie, bądź po badaniach lekarskich okaże się, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż zachorujesz na bardzo ciężką chorobę, towarzystwo może odmówić zawarcia z Tobą umowy ubezpieczenia.

Z oferty rynku asekuracyjnego możesz wybrać:

 • ubezpieczenia terminowe (czasowe) – zawierane na czas określony (na ogół od roku do pięciu lat, choć można nawet i na 30 lat). W przypadku Twojej śmierci świadczenia zostaną wypłacone Twoim najbliższym. Ponieważ to ubezpieczenie nie ma charakteru oszczędnościowego, w związku z czym zabezpieczy ono tylko dzień dzisiejszy Twojej rodziny,
 • ubezpieczenie na całe życie – zawsze kończy się z dniem śmierci osoby ubezpieczonej. Wtedy świadczenie przekazywane jest osobom wskazanym w polisie. Składkę opłacasz albo do śmierci, albo do określonego wieku (na ogół 60-65 roku życia). To ubezpieczenie jest skierowane do tych, którzy chcą, aby w wypadku ich śmierci bliscy otrzymali jak największe pieniądze,
 • ubezpieczenie na życie i dożycie – do przejścia na emeryturę chronisz swoje życie tzn. w przypadku Twojej śmierci towarzystwo wypłaca świadczenia Twoim najbliższym. Natomiast jeżeli dożyjesz wieku emerytalnego, uzbierane pieniądze będą Ci wypłacane np. co miesiąc lub zostanie Ci wypłacona cała suma świadczenia,
 • ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym – w tym ubezpieczeniu składka jest podzielona na dwie części: pierwsza chroni Twoje życie, druga jest inwestowana w funduszu (jest proponowanych kilka do wyboru). W przypadku Twojej śmierci Twoja rodzina otrzyma sumę ubezpieczenia plus zysk wypracowany w funduszu,
 • ubezpieczenie rentowe – skierowane do osób, które chcą po przejściu na emeryturę otrzymywać dodatkowa rentę,
 • ubezpieczenie posagowe – to finansowe zabezpieczenie startu dziecka w dorosłe życie, a także zabezpieczenie finansowe dziecka na wypadek śmierci jego rodziców lub kalectwa, dziecka gdy rodzice już nie żyją,
 • wypadkowe NNW – przedmiotem tego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenia majątkowe

Dom, mieszkanie są Twoją ostoją. Najczęściej masz w nim cały dorobek życia. Czy jesteś pewien, że jest on wystarczająco zabezpieczony? Dobre zamki w drzwiach i kraty w oknach często nie potrafią ochronić Twojego mienia przed kradzieżą. Przed stratami spowodowanymi przez zwyczajne zalanie wodą, pożar może zabezpieczyć Cię tylko odpowiednia polisa.

Ubezpieczenie mienia i nieruchomości wiele towarzystw oferuje w pakiecie – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dołączają do polisy standardowej także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), chroniące przed skutkami szkód wynikłych wskutek wykonywania czynności życia codziennego – np. zalanie mieszkania sąsiada. Ubezpieczeniem tym są objęci również Twoi najbliżsi.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest najczęściej na 12 miesięcy. Składka stanowi określony procent od sumy ubezpieczenia. W wariancie podstawowym wynosi on najczęściej około 1,5 – 1,7% wartości sumy ubezpieczenia. Stosowane są różnego rodzaju ulgi (np. za dodatkowe zabezpieczenia) i zwyżki (np. za strefę zamieszkania o podwyższonym ryzyku).

Ubezpieczeniu mienia i nieruchomości podlegają mieszkania, domy, domy w budowie oraz domki letniskowe wraz z ich wyposażeniem. Osobą ubezpieczającą może być osoba posiadająca prawo własności danego lokalu, będąca jego najemcą lub posiadająca spółdzielcze prawa do lokalu.

Klasyczne ubezpieczenie domów i mieszkań to przede wszystkim ubezpieczenie przedmiotów stanowiących ich wyposażenie (także stałych elementów mieszkania) oraz ubezpieczenie tzw. murów.

Firmy asekuracyjne oferują:

 • ubezpieczenie mieszkania – ochronę ubezpieczeniową znajdujących się w nim przedmiotów: sprzętu audiowizualnego, komputerowego, fotograficznego, instrumentów muzycznych, przedmiotów ze srebra, złota i platyny, monet, biżuterii, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych itp.),
 • ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych (tzw. ubezpieczenie murów), którym objęte są budowle i budynki w stadium użytkowania lub budowy tj. konstrukcja materiałowa dachu, ścian, stropów itp.

Uważaj! Polisa ta jak każdy inny produkt ubezpieczeniowy posiada wyłączenia od umowy, które znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU). Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci za szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego, za szkody powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, wód odpływowych, pary lub wilgoci, dymu, sadzy i pyłu, powstałe wskutek czynności wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej. Nie masz co liczyć na zwrot kosztów gdy szkoda została spowodowana pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne przez większość firm asekuracyjnych oferowane jest najczęściej w pakietach. Pakiety podstawowe obejmują na ogół ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP), zwrot kosztów leczenia m.in. pobytu w szpitalu (KL) oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Niektóre towarzystwa dołączają w ramach podstawowej oferty czasową pomoc medyczną oraz pomoc prawną – assistance (ASS).
Towarzystwa ubezpieczeniowe “podzieliły świat” na trzy części: na Europę (do tej grupy włączane są kraje basenu Morza Śródziemnego); USA, Kanadę, Australię i Japonię oraz resztę świata. Jednak coraz częściej dokonuje się podziału tylko na Europę wraz z krajami basenu Morza Śródziemnego i na resztę świata.
Ubezpieczenie na cały świat jest droższe, ale i suma ubezpieczenia jest wyższa.
Przeważnie masz do wyboru kilka wariantów sumy ubezpieczenia. Tu rozbieżności są naprawdę olbrzymie w zależności od wariantu polisy, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz okresu ważności polisy. Jednak pamiętaj, im mniejsza składka, tym niższa suma ubezpieczenia.
Przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczenia trzeba zwrócić uwagę na:

 • moment od którego ubezpieczenie zaczyna “działać”. Niektóre polisy chronią tylko “od granicy do granicy” co oznacza, że jeśli złamiemy sobie rękę jeszcze albo już w Polsce (pomimo ważności polisy) nie dostaniemy odszkodowania,
 • specyfikę społeczno-polityczną kraju (jeżeli udajesz się do strefy, gdzie jest podwyższone ryzyko kradzieży i rabunków, warto się zastanowić nad wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia bagażu),
 • czas na jaki pozostajemy za granicą (jeżeli jesteś aktywnym podróżnikiem i często wyjeżdżasz korzystniejsze będzie dla Ciebie wykupienie polisy na dłuższy okres, istnieje możliwość wykupienia jej nawet na okres 12 miesięcy).

Ubezpieczenia turystyczne nie są obowiązkowe, to czy się ubezpieczysz zależy tylko od Ciebie. Pamiętaj, nieszczęścia przychodzą zawsze w najmniej oczekiwanym momencie. Uniknąć ich nie możesz, ale możesz ubezpieczyć się od jego skutków.

 • ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) – pokrywa udokumentowane koszty związane z transportem ambulansem, Twoim leczeniem, pobytem i operacjami w szpitalu, lekarstwami przepisanymi przez lekarza oraz koszty powstałe w związku z koniecznością powrotu do kraju w innym, niż planowany terminie.
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – to inaczej gwarancja wypłaty pieniędzy w sytuacji, gdybyś uległ wypadkowi i doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku Twojej śmierci pieniądze z polisy zostaną przekazane osobie wskazanej przez Ciebie w umowie.
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) – w przypadku utraty czy zniszczenia bagażu, towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje Ci wypłatę części lub całości odszkodowania.
 • assistance (ASS) – to nie tylko zwrot kosztów leczenia, ale również rozszerzenie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej oraz dodatkowa pomoc (np. prawną) ze strony ubezpieczyciela w sytuacji, kiedy Tobie coś się stanie (zachorujesz, masz wypadek samochodowy, wpadniesz po tramwaj etc.) podczas pobytu poza granicami kraju.

Oprócz zakresu podstawowego firmy ubezpieczeniowe oferują również ubezpieczenia dodatkowe, które można wykupić jako opcję. Wtedy zwiększa się zakres ubezpieczenia i obejmuje m.in. pomoc w uzyskaniu utraconych dokumentów, opiekę nad dziećmi w razie wypadku czy pomoc finansową.

Źródło: http://ubezpieczeniowy.wp.pl

Ubezpieczenia komunikacyjne

Jak wybrać AC i OC

Według opublikowanych w styczniu badań TNS OBOP 5 proc. Polaków planuje zakup samochodu. A skoro tak – trzeba pomyśleć o jego ubezpieczeniu, niezależnie od tego, czy będzie to samochód nowy (taki samochód chce kupić jedna piąta tych, którzy zamierzają nabyć auto) czy też używany (taki zakup rozważa cztery piąte noszących się z zamiarem zakupu). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC, jest w takim przypadku obowiązkowe, a uwzględniając ryzyko kradzieży samochodu trzeba pomyśleć o auto casco, a więc o AC, szczególnie przy zakupie samochodu na kredyt.

Dla wielu osób podstawą wyboru jest cena. W salonie samochodowym zresztą dealer zapewne zaoferuje pakiet ubezpieczeniowy OC plus AC plus NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków). Jednak nie ma obowiązku kupienia ubezpieczenia w salonie. Nie ma też obowiązku kupowania pakietu, choć zazwyczaj pakiet jest tańszy, niż ubezpieczenia kupowane oddzielnie. Firmy ubezpieczeniowe mają różne taryfy, uwzględniające różne czynniki ryzyka – choćby wiek ubezpieczonego, czy miejsce zamieszkania – i warto przepatrując oferty pod kątem ceny zastanowić się nad kilkoma. Można to zrobić nie tylko pytając agenta. Na stronach internetowych niektórych ubezpieczycieli znajdują się kalkulatory, w których samemu można wyliczyć orientacyjną cenę. Można też zwrócić się – w przypadkach firm prowadzących usługi direct, czyli przez telefon – o kalkulację składki. Taka rozmowa telefoniczna nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy. Trzeba pamiętać o możliwości wykorzystania zniżek za bezszkodowość, które są honorowane także przy zmianie ubezpieczyciela. Przy AC warto zwracać uwagę na możliwość zniesienia tzw. udziału własnego. Polega to na tym, że za dodatkową składkę za zniesienie udziału własnego, przy szkodzie i wypłacaniu odszkodowania firma przejmuje pełną odpowiedzialność finansową, nie dzieli się nią częściowo z ubezpieczonym.

Sama cena to jednak nie wszystko. Firmy zwracają coraz częściej uwagę na dodatkową usługę – assistance. Assistance to pomoc świadczona przez wyspecjalizowaną firmę mającą umowę z naszym ubezpieczycielem w razie awarii czy wypadku. Warto sprawdzić, czy w ramach nawet samego OC taka pomoc jest oferowana, czyli np. czy jest możliwość zholowania uszkodzonego samochodu, dojazd mechanika do drobnej naprawy, czy choćby szybka naprawa lub wymiana uszkodzonych szyb. Ważne też jest to, czy w ramach assistance dana pomoc jest świadczona dopiero wówczas, gdy kierowca znajduje się w pewnej odległości od miejsca zamieszkania, czy też również w miejscowości, gdzie mieszka. Jakość i zakres assistance jest obecnie uważane przez firmy ubezpieczeniowe za coraz silniejszy argument przetargowy, więc można się spodziewać rozbudowywania tej oferty o nowe elementy. Szczególnie dla osób dużo podróżujących, a zwłaszcza – podróżujących za granicę – warto sprawdzić ofertę assistance dołączaną do AC i OC. Wówczas istotne stają się takie elementy, jak pomoc prawna, zapewnienie zastępczego samochodu czy choćby kosztów przymusowego pobytu w hotelu za granicą w czasie naprawy samochodu.

Kolejny element istotny przy ocenie oferty ubezpieczeniowej to np. możliwość skorzystania z uproszczonych wypłat z AC i OC. Uproszczone wypłaty odbywają się bez wypełniania druków, na podstawie telefonicznych ustaleń z centrum zgłoszeniowym firmy ubezpieczeniowej. Ważna jest kwota, do jakiej firmy realizują uproszczoną wypłatę i tryb wypłaty. Może być tak, że odbywa się to po telefonicznym zgłoszeniu, bez oględzin rzeczoznawcy i następnie – przesłaniu rachunku, może być też telefoniczne zgłoszenie, oględziny rzeczoznawcy i następnie nawet wypłata gotówki do ręki w oddziale banku, z którym współpracuje dany ubezpieczyciel.

Dodatkowo – zawsze, jak przy każdym ubezpieczeniu, warto sprawdzić, jakie są ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli przypadki, w których nie można liczyć na jego pomoc.

Firmy ubezpieczeniowe walcząc o rynek bardzo różnicują ofertę i choć nie można się spodziewać spadku cen, to jednak warto zwracać uwagę na jakość, prostotę i wygodę obsługi w razie szkody.

Samochód i ubezpieczenia

Kupiliśmy samochód – nowy lub używany. Obowiązkowo trzeba więc mieć komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Bez niego nie mamy prawa wyjechać na drogę. Komunikacyjne OC jest przewidziane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Komunikacyjne OC chroni przed finansową odpowiedzialnością, czasami bardzo poważną. Jeśli ubezpieczony jest sprawcą wypadku, musi zapłacić zarówno za uszkodzone samochody, ale także np. za szkody na zdrowiu poniesione przez poszkodowanych. Jeśli dodatkowo takie nieszczęście stanie się za granicą, to warto policzyć koszty napraw drogich samochodów i koszty odszkodowań czy rent dla rannych w wypadku. Trzeba pamiętać, że za brak OC kierowcy grożą kary na rzecz UFG. W 2007 r. to prawie 2 tys. zł dla właścicieli samochodów osobowych.

Przy kupnie samochodu używanego na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki z OC, choć jest tu pewne ale. Przepisy dają kupującemu używany samochód prawo do korzystania z poprzedniego ubezpieczenia. Jednak warto sprawdzić terminy dotyczące dalszych losów takiej umowy. Jeśli bowiem przynajmniej na jeden dzień przed upływem ważności poprzedniej umowy właściciel pojazdu jej nie wypowie uznając, że ona po prostu wygasa i kupi OC w innej firmie, to może zostać wezwany do zapłaty podwójnej składki OC. Zakład ubezpieczeń bowiem, jeśli nie otrzyma formalnego zawiadomienia o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia OC, musi kontynuować ochronę ubezpieczeniową. Nie jest ona bezpłatna. Nie jest też tak, że ubezpieczyciel nie wie, co się dzieje ze sprzedanym samochodem. Poprzedni właściciel musi w ciągu 30 dni od sprzedaży poinformować ubezpieczyciela komu sprzedał samochód.

Następne ubezpieczenie komunikacyjne, już nieobowiązkowe, to autocasco. AC ma zaledwie ok. jednej czwartej gospodarstw domowych posiadających samochód. Ale bez AC nikt nie kupi samochodu na kredyt, bo w razie np. kradzieży bank musi mieć zabezpieczenie. O AC warto też pomyśleć z tego powodu, że w razie uszkodzenia samochodu, gdy sprawca wypadku nie jest znany, mamy do wyboru – albo płacić za naprawę z własnej kieszeni, albo – korzystać z ubezpieczenia. Są też przypadki takie, jak wypadek bez udziału osób trzecich. Właśnie wówczas przydaje się AC. O ile bowiem OC służy sfinansowaniu konsekwencji szkód w odniesieniu do osób trzecich i ich samochodów, o tyle AC służy sfinansowaniu naprawy własnego samochodu.

Kolejne ubezpieczenie, dodawane zazwyczaj w pakiecie, to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli NNW. Jest ono rekompensatą za szkody na zdrowiu poniesione zarówno przez kierowcę jak i pasażerów. NNW może być dołączone także do np. karty płatniczej, być w pakiecie ubezpieczenia domu czy mieszkania i pozwala na wypłatę z wszystkich posiadanych umów. Jeśli więc kierowca złamie nogę, może otrzymać wypłatę zarówno z NNW posiadanego w związku z ubezpieczonym samochodem jak i z NNW związanego z innym produktem.

Na polskim rynku są też dostępne dobrowolne ubezpieczenia ochrony prawnej. Osoby, które dużo podróżują samochodem, szczególnie za granicę, mogą rozważyć podpisanie i takiej umowy. Jest choćby po to, by mieć pieniądze na adwokata, jeśli sprawa o wypłatę odszkodowania z cudzego OC trafia do sądu. Bądź też na kaucję, by nie trafić do aresztu.

Z ubezpieczeniami komunikacyjnymi związane jest też assistance, czyli pomoc w określonych przypadkach kłopotów kierowcy. Assistance nie jest jednak ubezpieczeniem, tylko usługą oferowaną przez wyspecjalizowane firmy. To usługa dostępna na telefon do centrum zgłoszeniowego w określonych przypadkach. Może polegać zarówno na prostych usługach holowania samochodu po wypadku, jak i dostępowi do szybkich napraw na miejscu awarii, a pakiet takich usług jest coraz bardziej rozbudowywany. Jest oferowana zarówno bezpośrednio przez ubezpieczycieli, można też uzyskać dostęp do assistance wymieniając np. punkty w niektórych programach lojalnościowych na stacjach paliwowych.

Źródło dane dostarcza:
Blue Taste Theme created by Jabox