Archive

For the Wynurzenia autorów category

Opcje walutowe

No Comments

Opcja walutowa (ang. fx option, currency option) to umowa zawarta pomiędzy nabywcą (kupującym) a wystawcą (sprzedającym), według której nabywca ma prawo a nie obowiązek do kupna albo sprzedaży określonej ilości waluty CUR1 za walutę CUR2 według określonego kursu bazowego w uzgodnionym dniu lub jakimś odcinku czasu. Za zakupione prawo nabywca płaci wystawcy premię (ang. premium), ponieważ wystawca w ten sposób zostaje zobowiązany do realizacji prawa nabywcy.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Opcja_walutowa

Ostatnio w mediach zrobiło się głośno o stratach polskich przedsiębiorców na opcjach walutowych. Było to oczywiście powiązane z dynamicznym osłabianiem się złotówki, która w szczytowym momencie kosztowała 1/3 EUR. Jak się okazało polscy przedsiębiorcy kupowali opcje walutowe w momencie gdy złotówka kosztowała 1/3 EUR, dlaczego? Tego nie wie nikt włączając w to przedsiębiorców, którzy tak naprawdę są w wielu przypadkach rządowymi przydupasami. Trzeba zaznaczyć, że opcja walutowa to instrument finansowy w dużym stopniu o charakterze spekulacyjnym. Jeśli ktoś decyduje się brać w udział w spekulacjach to musi się liczyć z ryzykiem straty a grę na opcjach bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania merytorycznego śmiało można przyrównać do gry u bukmachera, gdzie szczęście lub jego brak są jedynym czynnikiem determinującym stopę zwrotu.

Najbardziej żałosne w całej tej sytuacji jest jednak to, że rządowych przydupasów rząd próbuje chronić cedując odpowiedzialność na banki. Jeśli ktoś się nie zna na opcjach i mechanizmach rynkowych, rynku pieniężnym itp. to gra na opcjach jest czystym hazardem z tym, że cudowni panowie prezesi zwani przedsiębiorcami często tracą nie swoje lecz państwowe pieniądze o czym media już nie wspominają – bo w/g nich winne są wszystkiemu banki i samozwańczy doradcy finansowi, którzy tak naprawdę byli i są sprzedawcami nęconymi prowizjami. Oczywiście nie pozostają oni bez winy jeśli świadomie nie mówili klientowi o ryzyku. Jednak nikt rozsądny nie podpisze umowy nawet jej nie czytając a tym bardziej nie rozumiejąc. Jeśli tak było to dowodzi to tylko niekompetencji tych ludzi.

Co do banków. To trzeba wziąć pod uwagę, że są to potężne komercyjne instytucje finansowe. A znaczenia słowa komercja chyba nie muszę wyjaśniać. Banki mają to przewagę, że mogą bezpośrednio manipulować rynkiem walutowym oraz po drugie mogą także kształtować postawy społeczne poprzez raporty analityków. Jeśli bank wywierał naciski na analityków żeby głosili, że np: złotówka dalej się będzie umacniać i żeby kupować opcje walutowe a z drugiej strony robił ruchy na rynku w stronę całkiem odwrotną mając na uwadze właśnie wspomniane opcje walutowe z których realizował niebotyczne zyski to macie odpowiedź na pytanie dlaczego banki są komercyjne i dlaczego nie chcą udzielać kredytów bo znalazły sobie nowe źródło dochodów zwane opcjami.

Inwestowanie kapitału

No Comments

Istnieje kilka sposobów inwestowania kapitału. W Polsce jednym najbardziej popularnych sposobów oszczędzania jest lokata bankowa. Pod spodem wymienię wszystkie znane mi sposoby inwestowania kapitału:

 • lokata bankowa – trzeba odliczyć podatek Belki 19% od dochodu+inflację) realna stopa zwrotu to najczęściej 2-3%
 • konto oszczędnościowe w banku – odliczamy inflację+podatek Belki stopa zwrotu najczęściej w granicach zero
 • fundusz inwestycyjny – w zależności od rodzaju inwestycji oraz prawnych uwarunkowań wyróżniamy kilka rodzajów funduszy. Fundusze inwestują nasz kapitał na giełdzie w różne instrumenty finansowe. Dużym plusem inwestowania w fundusze jest dywersyfikacja portfela, bezpieczeństwo naszego kapitału (nasze oszczędności są ulokowane w banku depozytariusza i są oddzielone od funduszu, w przypadku bankructwa funduszu nasz kapitał pozostaje bezpieczny) i duża oczekiwana stopa zwrotu (uśredniając jest to od 12-14% uwzględniając inflację / rok). Minusy to prowizja 2-4% za zarządzanie kapitałem jaką pobiera zarząd funduszu, duże ryzyko inwestycyjne. Wskazanym i rekomendowanym horyzontem czasowym do inwestowania w fundusze jest okres powyżej 5lat.
 • obligacje i bony skarbowe – bezpieczne instrumenty rynku pieniężnego. Rekomendowany horyzont czasowy powyżej 2lat.
 • polisa lokacyjna – jest to instrument podobny w oprocentowaniu do lokaty, jego przewagą jest jednak to, że pod względem prawnym jest ubezpieczeniem a co za tym idzie od ewentualnych zysków kapitałowych nie płacimy podatku Belki 19%.
 • nieruchomości
 • dzieła sztuki
 • złoto i kruszce
 • instrumenty rynku pieniężnego FOREX – instrumenty o najkrótszym rekomendowanym horyzoncie inwestycyjnym od 3-6 miesięcy. Jest to rynek walutowy.

Oczywiście powyższe instrumenty różnią się od siebie dokładnie trzema czynnikami. Po pierwsze płynnością zainwestowanego kapitału, po drugie stopniem ryzyka, oczekiwaną stopą zwrotu. O czym warto pamiętać decydując się na inwestycje:

 • horyzont czasowy inwestycji
 • cel inwestycji (np: budowa domu za 20lat, zapewnienie edukacji dzieciom, zapewnienie sobie godziwej i dostatniej emerytury)
 • uświadomienie sobie poziomu ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu inwestycji

Mechanika i sposób działania giełdy. Giełda jest miejscem wyceny przedsiębiorstw poprzez akcje i papiery wartościowe. Trzeba sobie zdać sprawę, że na wielkość obrotów giełdowych (tzw. wolumen obrotów) wpływa popyt i poziom konsumpcji. Wartość firm jest kształtowana za pomocą popytu. Jeśli popyt i konsumpcja spadają maleją obroty i vice versa. Po co o tym mówię? Po to żeby się giełdy nie bać i nie inwestować na zasadzie szklanej kuli lub rzutu kostką. To co chce Wam przekazać w tym artykule to świadomość inwestowania i odporność na wszechobecną manipulację medialną. Konkluzja giełda nie może cały czas spadać gdyż wtedy popyt i konsumpcja musiałby ulec gwałtownemu zahamowaniu a tym samym człowiek musiałby się cywilizacyjnie i technologicznie cofnąć o kilka stuleci. Oczywiście na giełdzie występują niedoszacowania i przeszacowania akcji, które powodują ciągły obrót kapitałem na rynku giełdowym. Wychodząc na przeciw modnemu ostatnio w mediach tematowi kryzysu gospodarczego zaprezentuję Wam wykres indeksu amerykańskiego Dow Jones na przestrzeni 100lat czyli od momentu jego powstania:

Jak zatem widać cały kryzys tak nagłaśniany w mediach jest praktycznie mało istotną, naturalną bessą na giełdzie. Ludzie poddajać się reklamom i manipulacji kupowali w szczytwym momencie czyli tuż przed kryzysem (giełda wtedy osiąnęła swoje maksimum) wyniki historyczne spółek. Giełda zachowuje się w sposób naturalny dla wolnego rynku a więc rządzi nią prawo popytu i podaży, które ustala cenę aktywów giełdowych. Po hossie przychodzi bessa. Głupotą jest jednak wycofywanie i umarzanie swoich oszczędnośći, gdyż giełda to odrobi z czasem. Ważne aby zachować rozsądek, nie poddawać się emocjom i ogłupiającej medialnej manipulacji.

Tańsze kredyty po obniżeniu stóp procentowych.

No Comments

Od czwartku 27 listopada podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75 proc. Decyzją Rady Polityki Pieniężnej koszt pieniądza w banku centralnym spada o 25 pkt. bazowych. Niby niewiele, ale jest to jasny sygnał, że w przyszłym roku możemy liczyć większe obniżki stóp. Zależne jest to od kondycji polskiej gospodarki.

Cięcie stóp zaczęło się w ubiegłych tygodniach od momentu gdy kilka banków centralnych na świecie zdecydowało się na takie posunięcie. W Stanach Zjednoczonych oficjalne stopy procentowe spadły już do poziomu 1 proc., dokładnie tyle, ile wynosi po obniżkach z ubiegłego tygodnia główna stopa Narodowego Banku Szwajcarii. Stopa Europejskiego Banku Centralnego to z kolei 3,25 proc. Mamy więc do czego zmierzać.

Teoretycznie stopy procentowe w Polsce są niezależne od stóp procentowych na świecie. Praktyka jest jednak inna, w szczególności, jeżeli myślimy o wejściu do strefy euro. Utrzymywanie takich dużych różnic w polityce pieniężnej, a więc w poziomie stóp procentowych pomiędzy naszym krajem a Unią Europejską, jest niemożliwe. Potwierdzają to z resztą niektóre wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżanie kosztów pieniądza w naszym kraju jest oczekiwane spowolnienie gospodarcze w wyniku rozlewającego się na cały świat kryzysu finansowego. Sposobem na pobudzenie gospodarki jest obniżanie ceny kredytu i z takim procesem właśnie mamy i z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieli do czynienia w przyszłym roku.

Obniżenie stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. to dla kredytobiorcy roczna oszczędność na każdych 100 tys. zł kredytu rzędu 250 zł. Miesięczna rata spadnie w tym przypadku o około 20 zł. Ale to wszystko tylko w sytuacji, kiedy rynkowe stopy procentowe spadają dokładnie o tyle, o ile obniży je bank centralny. Będzie to możliwe wtedy, kiedy sytuacja na rynku międzybankowym ulegnie poprawie, czyli wtedy, kiedy banki ponownie nabiorą do siebie zaufania i wrócą do współfinansowania. W przeciwnym wypadku działania banku centralnego będą miały mniejszy wpływ na koszty obsługi kredytów Kowalskiego. Liczmy więc na to, że sytuacja na światowych rynkach finansowych ulegnie normalizacji, a działania polskiego rządu dodatkowo ustabilizują nasz rynek.

Kredyt na samochód używany lub sprowadzony zza granicy

No Comments

Kredyty samochodowe to w obecnych czasach żadna nowość. Wiele osób zaciągało kredyt samochodowy. Możliwy jest kontakt drogą mailową, jeśli taki jest wybór klienta. Wystarczy jedno spojrzenie w rankingi sprzedaży kredytów samochodowych, aby zauważyć, który bank jest liderem sprzedaży i notuje największy wzrost. Mając pieniądze w ręku mamy dużo większe możliwości przy wyborze samochodu, a do tego sprzedający będzie bardziej zadowolony otrzymując gotówkę od razu. Dopasowując wysokość kredytu do możliwości swojego portfela możemy swobodnie szukać samochodu nie martwiąc się już, czy będziemy mogli go zakupić. Cechą kredytu samochodowego jest możliwość pozyskania wymarzonego pojazdu oraz późniejsze spłacanie go w ratach. Wyjeżdżasz za granicę, aby sprowadzić używany samochód do kraju, to na pewno zainteresujesz się pozyskaniem gotówki na samochód. Określamy wysokość interesującej nas kwoty i z gotówką w ręku udajemy się na poszukiwanie wymarzonego samochodu. Jeśli osoba, która skorzystała z kredytu samochodowego w Getin Bank poleci tą usługę swojemu znajomemu lub rodzinie, może liczyć na miły upominek ze strony banku. Tego typu rozwiązanie jest wysoce korzystne. Nie możemy zdecydować się na zakup samochodu, na który nas po prostu nie stać. Kredyt we frankach to niższe raty kredytu, a zatem mniejsze obciążenie naszego domowego budżetu i więcej pieniędzy na przyjemności.

Blue Taste Theme created by Jabox