OFE – który wybrać, na co zwracać uwagę.

By 33gitarkiNo Comments

Ranking OFE za rok 2008

gazeta wyborcza ranking OFE

Ostatnio w “Gazecie Wyborczej” ukazał się ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych za rok 2008. Jako, że sam miałem niedawno okazję wybierać fundusz postanowiłem podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami i wnioskami na ten temat. Zacznijmy od tego, że w ostatnim roku wszystkie OFE wygenerowały stratę, bardziej miarodajne są jednak długotrwałe stopy zwrotu w poniższej tabeli 3 letnia stop zwrotu:

Fundusz Emerytalny Wartość jednostki Ranking Rzeczpospolitej Ranking Gazety Wyborczej ANALIZY ONLINE XII’08 Stopa zwrotu od początku działalności OFE 3 letnia stopa zwrotu wg KNF za okres od 30-IX-2005 do 30-IX-2008
XII 2008 X 2008 VI 2008 36 mies. 12 mies. XII 2008
AEGON 23,89 13 14 10 9 9 (138,9%) 10 (11,56%)
AIG 23,12 10 4 7 7 12 (131,2%) 5 (13,93%)
ALLIANZ 22,92 11 11 3 3 13 (129,2%) 6 (13,67%)
AXA 24,13 7 8 4 2 7 (141,3%) 7 (13,65%)
BANKOWY 23,19 14 13 14 8 10 (131,9%) 14 (8,20%)
COMMERCIAL UNION 24,10 4 2 12 12 8 (140,6%) 9 (11,58%)
GENERALI 25,21 1 2 2 4 3 (152,1%) 3 (16,64%)
ING 25,70 2 1 13 13 1 (157,0%) 13 (10,71%)
NORDEA 24,79 9 10 11 5 4 (147,9%) 11 (11,32%)
PEKAO 23,15 6 7 1 6 11 (131,5%) 1 (17,94%)
POCZTYLION 22,71 12 12 5 1 14 (127,1%) 4 (14,11%)
POLSAT 25,42 3 5 9 14 2 (154,2%) 2 (16,77%)
PZU „ZŁOTA JESIEŃ” 24,43 5 6 6 10 6 (144,3%) 8 (12,15%)
WARTA 24,63 8 9 8 11 5 (146,3%) 12 (10,80%)
Na żółto zostały podświetlone miejsca powyżej średniej w danym rankingu (od 1 do 7 na 14 Funduszy Emerytalnych).

OFE co należy brać pod uwagę przy wyborze lub rozmowie z doradcą

  • Prowizja jaką OFE pobiera. Cytując Gazetę Wyborczą:

“Tworząc ranking, celowo nie stworzyliśmy osobnej kategorii oceny z wysokości prowizji, o które OFE co miesiąc uszczuplają nasze składki. Powód jest prosty – fundusze emerytalne praktycznie nie konkurują między sobą wysokością pobieranych opłat. 13 spośród 14 działających funduszy pobiera najwyższe możliwe prowizje. Każdą wpłacaną składkę uszczuplają o 7 proc. Oznacza to, że od każdych przekazywanych do funduszu 100 zł 7 zł zabiera się nam na dzień dobry.

Chlubnym wyjątkiem jest Allianz, który bierze “jedynie” 4 proc. W ubiegłym roku przyszli emeryci oddali towarzystwom w postaci opłat od składek ponad 1 mld zł. A teraz jest i tak lepiej niż kilka lat temu. Wtedy te opłaty były jeszcze wyższe i sięgały nawet 10 proc. każdej wpłacanej składki. Dopiero cztery lata temu po akcji “Gazety” “Bój o wyższą emeryturę” posłowie zmienili prawo, zmuszając fundusze emerytalne do poskromienia apetytów. Na kolejne według ustawy obniżki możemy liczyć dopiero za dwa lata. Wtedy prowizje zaczną spadać, żeby za pięć lat osiągnęły 3,5 proc.

Źródło: http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,29570,6103202,Ranking_najlepszych_funduszy_emerytalnych.html?as=2&ias=2&startsz=x

W/g mnie jest to naprawdę spory plus dla Allianz, który nie dość że jako jedyny OFE się wyłamał z oligopolu cenowego to jeszcze umiejętnie zarządzał kapitałem w ostatnim roku (o tym za chwilę).Podsumowując wszystkie fundusze za wyjątkiem Allianz wyceniają się na 7%, Allianz wycenia swoją usługę na 4%. Warto również zaznaczyć, że 7% jest górną granicą prowizji narzuconą przez prawo.

  • Długookresowa stopa zwrotu to kolejny bardzo ważny czynnik jaki powinno się wziąć pod uwagę przy wyborze OFE. Optymalnie jest się posługiwać stopą 5 lat i wyżej. Trzeba wziąć pod uwagę, że inwestycje OFE z założenia mają charakter długookresowy tj. umownie powyżej 5 lat. Może to sprawić, że wyniki jednoroczne mogą być w wielu przypadkach mylące. Najlepszym możliwym wyjściem jest przejrzenie stóp zwrotu od momentu powstania funduszy czyli od roku 1999.
  • Średnia pozycja OFe w rankingu Komisji Nadzoru Finansowego jest to niezależny ranking sporządzany przez regulatora rynku czyli KNF. Stopy zwrotu oblicza i publikuje Komisja Nadzoru Finansowego (stopa zwrotu funduszu obliczana jest przez poszczególne OFE na koniec marca i września każdego roku za ostatnie 36 miesięcy. Wartość tę wylicza się w oparciu o zmianę wartości jednostki rozrachunkowej. Na poziomie całego rynku wyliczana jest średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE będąca sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego funduszu mierzonego wielkością aktywów netto)

Porównanie OFE według stopy zwrotu
od początku działalności od roku 1999-2008

OFE Stopy zwrotu [%]
ING +157.50
Generali +151.80
Polsat +150.80
Nordea +148.10
Warta +146.20
PZU Złota Jesień +145.40
AXA +141.50
Commercial Union +140.90
AEGON +139.00
Bankowy +132.00
AIG +131.70
Pekao +131.50
Allianz +129.50
Pocztylion +126.80
Skarbiec Emerytura +126.40

  • Struktura inwestowania funduszu papiery i nazwy akcji w jakie inwestują fundusze są objęte tajemnicą. Można się jednak dowiedzieć jak dany OFE rozkłada swoje inwestycje czy preferuje bardziej ryzykowne aktywa jak akcje czy też mnie jryzykowne np: obligacje bony skarbowe. Warto poznać jak procentowo będzie dywersyfikowany nasz portfel. OFE, który inwestował najwięcej w akcje jest Polsat z kolei do bezpiecznych i mało ryzkownych funduszy możemy zaliczyć np: AEGON, który inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe czyli instrumenty o niskim stopniu ryzyka.
Fundusze emerytalne

Leave your Comment

Blue Taste Theme created by Jabox